Förändringar avseende skatt- och redovisningsskyldighet

Vid kontinuerliga unionsinterna förvärv av varor, där leveransen pågår under mer än en kalendermånad, inträder skyldigheten att redovisa moms senast vid utgången av varje månad.

Momsredovisning vid unionsinterna förvärv av varor ska ske enligt en s.k. fakturadatummetod, vilket innebär att utgående och ingående moms ska redovisas i redovisningsperiod då fakturan utfärdats. Om faktura inte utfärdats (eller mottagits) ska dock redovisning senast ske i den redovisningsperiod som fakturan skulle ha utfärdats, vilket i praktiken innebär månaden efter att skyldigheten att redovisa moms inträtt

<< Åter till "Förändringar 2013"